Masožravky Nový Zéland

 

Tak jako na všech kontinentech tak i na Novém Zélandu rostou masožravé rostliny. Novozélandské převážně subtropické klima je velmi přívětivým místem pro většinu druhů masožravek. Nicméně díky své izolaci obývají Nový Zéland pouze rosnatky (drosera) a bublinatky (utricularia). Tyto rostliny se vyskytují všude tam, kde je půda kyselá a chudá na živiny a pro ostatní druhy rostlin tedy nehostinná. To dává šanci k rozšíření právě masožravým rostlinám, které jsou schopny si důležité živiny obstarat sami chytáním a trávením hmyzu. Hmyzu se tu díky vlhkému klima nachází opravdu hodně, díky tomu zde přežívá i mnoho druhů ptáků.

Nový Zéland jsem navštívil ze studijních důvodů, byl jsem tu od srpna do prosince. Bohužel, čas na cestování jsem měl pouze první dva měsíce (srpen a září), kdy je na Novém Zélandu ještě poměrně chladno a teprve začíná jaro. V tento čas se příroda teprve probouzí, a proto jsem něměl to štěstí vidět všechny masožravky, i když tam zaručeně byly, byly schované pod sněhovou peřinou. Velmi běžnou masožravkou je Drosera peltata. Na tuto masožravku jsem osobně natrefil na mnoha různých místech jak na severním tak i na jížním ostrově Nového Zélandu.

 

Drosera Peltata, jížní břeh jezera Taharoa, Kai Iwi Lakes, Omamari, Severní ostrov NZ

Tato rosnatka se vyskytovala v hojném počtu jak přímo na písečném břehu jezera, tak i pod křovinama a na travnatých plochách. Na břehu jezera byly rostliny zbarvené mírně do červena, jelikož byly vystaveny přímému slunečnímu svitu. Rostliny nacházející se pod křovinama byly zelené a vytáhlé s většími pastmi.

 

Drosera Peltata, Big Bay, Queen Charlotte track, Marlborough sound, Jížní ostrov NZ

Rosnatka se nacházela podél cesty, kde měla dostatečně světla pro svůj růst. Rostliny byly velmi pěkně zbarvené a bylo vidět, že již aktivně chytají hmyz.

 

Drosera stenopetala, Routeburn track, První část od Te-Anau Milford Hwy – Key Summit, Jížní ostrov NZ

Rostlinky se nacházely podél turistické cesty nad pásmem lesa, kde měly dostatečnou intenzitu slunečního světla. V době návštěvy zde byl tající sníh, který napadl 2 dny před tím. Rosnatky byly velmi hezky červeně zbarvené a před sněhovou nadílkou již aktivně chytaly hmyz.

 

Na vrcholu byla přibližně 15 cm vysoká souvislá sněhová pokrývka. Zde se nacházely močálovitá kyselá jezírka a kolem nich měly růst další rosnatky a i pozemní bublinatky např. Utricularia dichotoma. Bohužel, vzhledem k počasí nebylo nic vidět a tak jsem se musel spokojit jen s informační tabulí.

 
 

Zdroje a další literatura

The New Zealand carnivorous plants society
The New Zealand carnivorous plants CPUK forum